BI-opleidingen

Hebt u behoefte aan meer BI-kennis?

vinkje Online

vinkje Inhouse

vinkje Coaching on the job

BI-diensten

Wilt u uw BI professionaliseren?

vinkje Advies

vinkje Implementatie

vinkje Beheer

BI-oplossingen

Zoekt u standaard oplossingen?

vinkje Zakenmagazijn

vinkje WIZportaal

vinkje i-GRIP op 3D

Over ons

Het BI-expertisecentrum is een initiatief van InnoviQ en Solviteers waarin wij onze krachten bundelen. Ons doel is om bij te dragen aan het professionaliseren van Business Intelligence (BI) binnen de overheid. Wij adviseren en ondersteunen u op alle vlakken van BI en werken hiervoor met verschillende applicaties zoals Cognos 8 en 10, Business Objects, Crystal Reports, Qlikview, Apex, Tableau en Bime.

Digitalisering, decentralisaties, toenemende ketensamenwerking, zaakgericht werken en samenwerkingsverbanden. Allemaal actuele ontwikkelingen binnen de (semi-)overheid die het doel hebben de dienstverlening aan de klant te verbeteren en middelen efficiënter in te zetten. Hiervoor is het bewaken van de interne processen en de samenwerking met ketenpartners cruciaal.

Om beleid en uitvoering te toetsen en te sturen, is informatie nodig. BI zorgt ervoor dat gegevens vanuit verschillende afdelingen en samenwerkingspartners verzameld en in samenhang worden geanalyseerd en gepresenteerd.

Een goed geïmplementeerde BI-applicatie geeft u continu inzicht in uw bedrijfsvoering. Daarnaast geeft het medewerkers op alle niveaus toegang tot informatie die specifiek voor hen van belang is.

Lees meer op deze site hoe wij u kunnen helpen meer succesvol te zijn met behulp van BI. Neem contact met ons op door een bericht achter te laten op de contactpagina.

Testimonials

Voor Gemeenschappelijk Belastingkantoor Locosensus-Tricijn hebben we een maatwerk training ontwikkeld voor Cognos10 en Key2GeïntegreerdHeffen (Key2GH). Het belastingkantoor heeft de wens om enerzijds de kennis van de medewerkers op een hoger niveau te brengen en anderzijds om concreet een aantal specifieke rapportages te realiseren. Lees meer
Opleiding Cognos10 Belastingkantoor